Obvestilo o javni razgrnitvi

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča javnost, da je na njihovem spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/) javno objavljena študija variant s predlogom najustreznejše variante za pripravo državnega prostorskega načrta za daljnovod 2  110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21.

Najavljene javne obravnave se zaradi COVID razmer ne bodo izvedle 19. 10. 2021, pač pa v zadnjem tednu javne razgrnitve. To je med 8. 11. 2021 in 12. 11. 2021. O tem bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo dopolnjeno javno naznanilo.

 

Datoteka
javno_naznanilo
pdf (107.07 KB)
pov_jav
pdf (5.89 MB)
2_Obrazec_za_pripombe_in_predloge
docx (28.5 KB)