Obvestilo o javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo objavlja dopolnjeno javno naznanilo in s tem obvešča javnost, da bo javna obravnava gradiv v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 ´ 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21 potekala v torek 9. novembra 2021, s pričetkom ob 16.00, v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

 

Datoteka
javno naznanilo_MOP-DPN_DV
pdf (423.91 KB)