Obvestilo o izvajanju asfaltiranja cestišča in o zaporah na Kroški ulici

Spoštovani!

V lanskem letu se je  na Kroški ulici v Murski Soboti začela izvajati investicija celovite obnove v sklopu projekta trajnostne mobilnosti »Urejanje kolesarskih povezav – 2 faza“. Od tedaj so se na Kroški ulici izvajale številne aktivnosti, kjer ste bili vključeni tudi prebivalci.

Osnovni namen projekta je izgradnja pločnikov in kolesarske steze po sodobnih smernicah in čim bolj prijazno uporabnikom, kar je tudi pogoj za sofinanciranje projekta. V sklopu projekta je bila načrtovana tudi nujna obnova ceste, ki pa ni sofinancirana. Kljub temu smo že od konca lanskega leta, skupaj z izvajalcem in nadzorom iskali rešitve za bolj celovito in tudi dolgotrajnejšo rešitev za obnovo cestišča.

Obnova cestišča bo sedaj izvedena v večjem obsegu, kot prvotno načrtovano in bo zato boljša in trajnejša, stroške obnove pa bo financirala občina. Na obstoječem cestišču se bodo zamenjali celotni asfaltni sloji tako spodnji grobi kot zgornji fini asfalt (prvotno je bila načrtovana samo zamenjava zgornjega sloja). Kompletna zamenjava asfaltov bo potekala na odseku od Tišinske ulice do razbremenilnega kanala (v dolžini skoraj 1 km). Na odseku od razbremenilnega kanala do priključka na obvoznico pa bodo izvedene dodatne sanacije nosilnega asfalta in zamenjava zgornje obrabne plasti.

Konec preteklega tedna je bilo večina asfaltnih slojev odstranjenih. Z izvajalcem smo se dogovorili, da se bo večina asfaltiranj ceste izvedlo v zadnjem tednu v aprilu, razen če bodo to preprečile slabe vremenske razmere, se lahko izvedba zavleče v prvi teden v maju.

Že v preteklem tednu je bila na Kroški ul. ponovno vzpostavljena delna zapora. Za izvedbo asfaltiranja ceste pa je nujna popolna cestna zapora. Asfaltiranje ceste bo potekalo etapno po odsekih. Ob izvedbi grobih asfaltov bo motorni pomet dovoljen le izven časa del na gradbišču, ob izvedbi finih asfaltov pa bo cesta zaprta ves čas, tudi po zaključku del na gradbišču zaradi utrditve asfalta.  

 

 1. Predviden terminski plan izvedbe asfaltiranja ceste

Grobi asfalti se bodo izvajali predvidoma:

 • v ponedeljek 26. 4.   na odseku od Cankarjeve ulice do križišča  za Jakobovo naselje
 • v sreda 28. 4. 2021 na odseku od križišča za Jakobovo naselje do razbremenilnega kanala

Fini asfalti pa se bodo izvajali predvidoma:

 • v četrtek 29. 4. 2021 na odseku od Cankarjeve ulice do križišča za Jakobovo naselje,
 • v petek 30.4.2021, na odseku od križišča za Jakobovo naselje do razbremenilnega kanala,
 • v petek 30. 4. 2021 na odseku od razbremenilnega kanala do obvoznice.

Do morebitnih sprememb terminov lahko pride izključno zaradi neugodnih vremenskih razmer, vendar boste o morebitni spremembi obveščeni direktno s strani izvajalca del, vsaj en dan vnaprej. Obveščanje pa bo zagotovljeno tudi preko sredstev javnega obveščana (Radio Murski val, spletni mediji, občinska spletna stran).

 

 1. Navodila glede dostopov v času asfaltiranja  

Asfaltiranje cestišča se bo izvajalo v celotni širini hkrati (od robnika do robnika). V času neposrednega asfaltiranja ne bo možen dostop z avtomobilom do hiš. Izjema bodo samo morebitni intervencijski prevozi (rešilni avtomobil in gasilci), ki jih bo usmeril izvajalec.

V tem času po Kroški ulici tudi ne bodo vozili avtobusi, ki bodo praviloma preusmerjeni preko ulice Zorana Velnarja in Tišinske ulice.

Verjamemo, da je vsakršna omejitev dostopov do hiš, motenje običajnega življenjskega ritma in je povezano z marsikatero organizacijsko težavo, vendar vas vljudno prosimo za razumevanje in strpnost, da se bodo lahko ta dela izvedla. V izogib nevšečnostim, vas  prosimo, da v času asfaltiranje na vašem odseku, upoštevate naslednja navodila:

 • V dneh ko bo potekalo asfaltiranje ceste dosledno upoštevajte začasno prometno signalizacijo in vzpostavljen režim zapor,
 • Vaše izhode z avtomobilom vnaprej planirajte tako, da v času popolne zapore, izhod/dostop z avtomobilom ne bo možen.  Ob izvedbi grobih asfaltov dostop ne bo možen okvirno med 7. in 17. uro, ob izvedbi finih asfaltov pa večino dneva.
 • Če je le možno avtomobile odpeljite izven območja asfaltiranja pred 7. uro in se z avtom lahko vrnete po 17. uri oz. ko bo dostop dovoljen.
 • V času asfaltiranja bo možen dostop do hiš peš in s kolesom po pločnikih in kolesarski stezi. 

V kolikor boste imeli dodatna vprašanja v zvezi z izvedbo asfaltiranja ali izvedbo na splošno, lahko pokličete predstavnike izvajalca: Martin Mravlje tel: 040/511 892, Klemen Zajc tel: 041/745 834, Majda Roškar tel: 040/360 536 ali predstavnika naročnika: Bogomir Rola tel: 02/525 16 29 ali 041/311 740.

Še enkrat vas vljudno prosimo za razumevanje v času zapor, z namenom, da se investicija čim prej zaključi in bo celotna Kroška ulica končno dobila svojo novo, prebivalcem in uporabnikom, prijazno podobo.

Prijazno pozdravljeni,

 

V Murski Soboti, april 2021                                                               Mestna uprava

                                                                                                 Mestne občine Murska Sobota

 

Datoteka
Obvestilo za občane Kroške_asfaltiranje ceste_april 2021
pdf (500.77 KB)