Obnova ruskega kegljišča

Slika
rusko kegljisce -pom

Na pobudo Društva upokojencev Murska Sobota smo obnovili rusko kegljišče na Kocljevi ulici v Murski Soboti

Obstoječe rusko kegljišče je ob stavbi, kjer so med drugim tudi stanovanja upokojencev ter sedež društva upokojencev Murska Sobota, na Kocljevi ulici. Ob stavbi se nahaja tudi balinišče, ki je bilo obnovljeno v letu 2018. 

Obnova ruskega kegljišča je zajemala izvedbo osnovne igralne površine s kegljalno ploščo, ureditev tlakovcev z robniki, postavitev žičnate ograje iz kovinskih soh in žičnate mreže okrog kegljišča s kovinskimi vrati.

Z obnovitvijo obstoječega ruskega kegljišča želimo zagotoviti ustrezno športno-rekreacijsko infrastrukturo predvsem starejšim in invalidom, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo. S tem pa seveda spodbuditi tudi druge prebivalce mesta in občane Mestne občine Murska Sobota k aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanju gibanja in s tem zdravega načina življenja. Rusko kegljišče na tej lokaciji predstavlja tudi dopolnitev športnih aktivnosti, ki se izvajajo na balinišču.

Izvajalec  obnove, ki je znašala 8.995,82 €. je  bilo GRADBNIŠTVO HAJDINJAK d.o.o., Sveti Jurij, Rogašovci.