Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Obnova cest v mestu in primestnih naseljih

ponedeljek, 26. Avgust 2019

Mestna občina Murska Sobota je v preteklih tednih izvedla lokalne sanacije občinskih cest, ki so obsegale sanacije mrežastih razpok in posedkov:  

o   Jakobovo naselje (250 m²),

o   Ivanocijevo naselje (150 m²),

o   Ulica ob kanalu (150 m²),

o   Trstenjakova ulica (120 m²),

o   Ulica Juša Kramarja 80 m²).

 

Obnovitvena dela na občinskih cestah bodo v prihodnjih dneh potekala v naslednjih ulicah v mestu in v primestnih naseljih:  

V tednu od 26. – 30. 8. 2019:

o   Satahovci ob pokopališču - državna cesta (300 m²),

o   Murska Sobota – Bakovci (500 m²),

o   Veščica - Črnske meje (300 m²),

o   Noršinska cesta (200 m²),

o   Kocljeva ulica (70 m²),

o   Kopališka ulica (180 m²).

 

  V mesecu  septembru:

o   Mali Bakovci (250 m²),

o   Krog (Linhartova ulica) (150 m²),

o   javne poti v naselju Rakičan (300 m²),

o   Černelavci (Dolga ulica) (200 m²).

 

Po predvidenem zaključku del konec meseca septembra,  bo celotna dolžina obnovljenih cest znašala cca. 700 m oziroma 3.200 m² asfaltiranih površin.

Skupna  vrednost izvedbenih del znaša 90.210 €, kolikor je znašala najugodnejša ponudba izvajalca Pomgrad, d.d., ki je bil izbran za ta dela.

 

Poleg lokalnih sanacij je trenutno v izvedbi preplastitev ceste v Tomšičevi ulici na odseku od Trstenjakove do ulice Polje (325 m).

Preplastitev, torej izvedba novih asfaltnih prevlek s sanacijo podlage, bo v septembru in oktobru potekala še v Razlagovi ulici, na odseku od Ciril Metodove do Malega Dobla (215 m) in v Stari ulici, v celotni dolžini 370 m.

Skupaj bo preplastenih in obnovljenih 910 m cest v mestu. Skupna pogodbena vrednost znaša 115.032,45 €, vsa dela bodo predvidoma zaključena v začetku oktobra.

 

Jeseni sledijo preplastitve cest z meteorno odvodnjo tudi v primestnih naseljih v skupni dolžini 750 m (po naslednjem zaporedju):

o   Krog (Vodnikova ulica, 230 m)

o   Bakovci (Zvezna ulica, 270 m)

o   Černelavci (del Liškove in Črtomirove, po sanaciji kanalizacije – 250 m)

 

V naselju Polana je še letos v načrtu izgradnja krožišča z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave (do pokopališča), trenutno je v teku postopek izbire izvajalca.