Objavljen razpis za sofinanciranje poslovanja poslovnih subjektov, ki delujejo na območju mestnega jedra

Obveščamo vse pravne ali fizične osebe, ki delujejo na območju mestnega jedra mesta Murska Sobota, da je  objavljen razpis za sofinanciranje poslovanja poslovnih subjektov v letu 2020, po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota.

Z razpisom želi Mestna občina Murska Sobota spodbuditi in ohraniti poslovanje poslovnih subjektov v mestnem jedru mesta Murska Sobota, predvsem samostojnih podjetnikov in malega gospodarstva ter doseči namen povečanja števila zaposlenih, ustvarjanja novih delovnih mest ter zmanjševanja brezposelnosti.

Sredstva se dodeljujejo s ciljem vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za potencialne nove podjetnike ter že delujoča podjetja oz. enote malega gospodarstva v vseh fazah njihovega razvoja, povečanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij ali enot malega gospodarstva, spodbujanje njihovega razvoja ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Razpis je objavljen na tej povezavi.