Objava stališč do pripomb v postopku priprave OPPN za gramoznico ''Jezera'' v Rakičanu

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na svoji 21. redni seji dne 4. 11. 2021 obravnaval predlog odloka o OPPN za gramoznico ''Jezera'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) v I. obravnavi. Na obravnavi je mestni svet sprejel tudi stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve. 

V pripetem dokumentu objavljamo sprejeta stališča do podanih pripomb.
 

Datoteka
1_oppn gramoznica Jezera_stališča_pripombe.pdf
pdf (523.27 KB)