Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Ob Muri v Krogu nova igrala in prostor za piknik

ponedeljek, 20. Januar 2020

Lansko leto je bilo za območje ob brodu v Krogu leto sprememb in razvoja – od prenove mostu in novih sanitarij do lesenih igral.

Medtem ko se februarja letos izteče projekt Go in Nature (operacija je delno sofinancirana iz sredstev ESRR v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014–2020), je na območju ob Muri že opaziti spremembe. Vodilni partner projekta Mestna občina Murska Sobota je z drugimi partnerji vzpostavil mrežo naravi prijaznih in trajnostno opremljenih točk za doživljanje in interpretacijo narave in naravnih vrednot v čezmejnem prostoru Slovenije in Madžarske. V okviru projekta sta bila za varnejši dostop obnovljena dotrajana mostova, tudi pot ob reki je bila dodatno utrjena in urejena. Ob poti do reke Mure so pred iztekom leta 2019 uredili učilnice na prostem in opazovalnico živali. Najmlajši so se še pred novim letom razveselili nove pridobitve – otroškega doživljajskega igrišča. Dela so potekala skladno z idejno zasnovo ureditve območja in izvedbenim projektom, ki ga je izdelal Atelje Ostan Pavlin. Vrednost del je znašala 214.558,25 EUR, izbrani izvajalec je bilo podjetje Komunala Murska Sobota.

Novo območje za sprostitev

Igralni prostor ob brodu je opremljen z robustnimi lesenimi igrali, razdeljenimi v dva sklopa: večji plezalni element stoji na osrednjem delu igrišča, manjša skupina ravnotežnih igral za vse generacije pa je na robnem delu vstopnega prostora. Dodane so še hiške iz lesenih nosilnih palic in pletenja (vrbovo šibje), peskovniki so v »potopljenih« lesenih čolnih, dodani so tudi stolpiči s sledmi živali, ograja iz vrbovega šibja itd. Vsa igrala ustrezajo ustreznim evropskim standardom (ali imajo ustrezen enakovreden certifikat). Ob igralih je urejen prostor za piknik z lesenimi mizami in klopmi.

Številne novosti

Ne le projekt Go in Nature, tudi drugi projekti in angažiranost domačinov so prispevali k novi podobi območja ob reki Muri. Ob cesti od Kroga do broda je urejena vstopna točka, kjer je mogoče parkirati vozila in si izposoditi kolo v sistemu Soboški biciklin, s katerim se lahko zapeljemo do Mure, kjer se lahko spočijemo na kolesarskem postajališču z nadstrešnico in se poučimo o območju reke Mure (postajališče in nadgradnja sistema Soboški biciklin sta rezultat projekta Iron Curtain Cycling). Člani Kajak kanu kluba Mura Krog so še pred poletjem 2019 uredili nove sanitarne prostore. Tudi za letošnje leto imajo nekaj načrtov, med drugim si želijo obnoviti streho in notranje prostore.

Natalija Kreft, Soboške novine, januar 2020