Nove javne sanitarije prilagojene invalidom

torek, 3. December 2013

Na današnji dan obeležujemo mednarodni dan invalidov. Ob tej priložnosti je Mestna občina Murska Sobota skupaj s Svetom za invalide, ki deluje v okviru projekta »Občina po meri invalidov« pripravila krajšo prireditev, na kateri so bile predstavljeni dosežki iz akcijskega načrta za vključevanje invalidov, svojemu namenu pa so predali sanitarije namenjene invalidom na tržnici v Murski Soboti.

Ob tej priložnosti je župan Štihec predsednike in predstavnike posameznih invalidskih organizacij in društev ter ostale goste seznanil z aktivnostmi, ki jih je za zagotavljanje čim bolj ugodnih razmer za bivanje invalidov v naši sredi izvedla mestna uprava. Po akcijskem programu »Občina po meri invalidov«, so bile v letih 2012-2013, odpravljene številne arhitektonske ovire za invalide na javnih površinah v mestu Murska Sobota, za kar je Mestna občina Murska Sobota iz proračuna namenila skupaj nekaj več kot 17.000 EUR.

Predsednik Sveta za invalide pri Mestni občini Murska Sobota Branko Gornjec, je izpostavil skupne dosežke in pohvalil odlično sodelovanje z županom ter strokovnimi službami mestne uprave.

Današnje otvoritve sanitarij za invalide so se udeležili tudi predstavniki Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, ki so zelo aktivni na področju zagotavljanja ustreznih pogojev za svoje člane in so po občinah v Sloveniji uvedli tudi ocenjevanje javnih stranišč, z namenom, da se izboljša položaj tudi na tem področju. Povedali so, da je bil eden od razlogov, da se je Mestna občina Murska Sobota  v letošnjem ocenjevanju slabše odrezala, tudi ta, da nismo imeli javnih sanitarij za invalide.

Ob koncu je Anita Trebše recitirala deklamacijo ter imela čast, da odklene nove prostore namenjene invalidom – javne sanitarije na tržnici. Srečanje invalidskih organizacij in društev se je nadaljevalo v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, kjer je potekala okrogla miza o vključevanju invalidnih oseb v športne aktivnosti in v lokalno okolje.