Nove bivalne enote za starejše

Slika
8 Bivalna skupnost 1

V Ivanocijevem naselju v Murski Soboti je nastala bivalna skupnost za starejše s šestimi bivalnimi enotami z lastno kopalnico.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota je avgusta objavil javni razpis za dodelitev bivalnih enot v najem za starejše. Na naslovu Ivanocijevo naselje 7 je na voljo šest bivalnih enot za starejše, od tega štiri enote za enega uporabnika in dve za dva uporabnika. Namenjene so popolno poslovno sposobnim osebam, starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene, ekonomske in psihofizične sposobnosti omogočajo samostojnost v bivalnem okolju in ki ne potrebujejo institucionalnega varstva. »Način bivanja je podoben načinu bivanja doma, v družini. Vsak posameznik je aktivni član skupnosti. Vsakemu uporabniku v bivalni skupnosti je zagotovljena zasebnost, vsak ima lastno sobo s kopalnico, imajo pa tudi skupne prostore. S tem imajo starejši občutek varnosti in manjše finančne stroške. Izognejo se osamljenosti, kar je eden pomembnih vzrokov bolezni,« pravi Gabi Flisar, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota. Dodaja še, da »sobivanje omogoča sodobno, varno in manj drago življenje v skupnosti, ki temelji na dobrih medsebojnih odnosih in pripravljenosti medsebojne pomoči«.

 

Cilj izboljšati življenjsko okolje

Operacija ureditve bivalnih skupnosti za starejše v omenjenem naselju spada v okvir projekta Bivalne skupnosti za ranljive skupine. Mestna občina si je že v času priprave Trajnostne urbane strategije v letu 2016 zadala tudi cilj izboljšati življenjsko okolje za življenje in bivanje prebivalcev. Iz strategije tudi izhaja, da mora mesto v prihodnje storiti več na področju dostopnosti za socialno izključene, ranljive družbene skupine, kot so mladi, starejši, gibalno ovirani, invalidi in prebivalci z nizkimi dohodki. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.

 

S prenovo bodo nadaljevali

Stanovanjski sklad bo po besedah Gabi Flisar tudi v prihodnje skrbel za nakup in prenovo starih stanovanj in stanovanjskih stavb. »S projekti prenove lahko dosegamo različne rezultate, med katerimi so najpomembnejši zagotavljanje bivalnih površin brez novih posegov v prostor, oživljanje degradiranih območij, zagotavljanje varčne rabe energije ter povečevanje energetske učinkovitosti stanovanjskega fonda,« pravi direktorica. Z nakupom in prenovo stanovanjskih stavb in stanovanj bodo poskrbeli tudi za neprofitna stanovanja za mlade in mlade družine. Pri ureditvi stanovanj pri prenovi stanovanjskih stavb pridobijo poleg stanovanj in pripadajočih kletnih prostorov tudi zunanje zelene površine, namenjene ureditvi vrta ali postavitvi igral za otroke, da bodo prosti čas lahko kakovostno preživljali v naravnem okolju.


Ksenija Glažar, Soboške novine, oktober 2020