Nova lokacija Kriznega centra za mlade

Slika
11 Krizni center

Krizni center za mlade Murska Sobota, ki je enota Centra za socialno delo Pomurje, se je po 17 letih preselil na novo lokacijo.

Regijsko organiziran center pokriva štiri upravne enote, in sicer Mursko Soboto, Lendavo, Ljutomer ter Gornjo Radgono. Krizni center za mlade se nahaja na Prešernovi ulici 12 v Murski Soboti. Odprt je 24 ur na dan in vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

 

Namenjen šoloobveznim otrokom

Njegov namen je pomagati otrokom in mladostnikom v starosti med šestim in osemnajstim letom, ki zaradi osebne stiske ali težav, ki spremljajo odraščanje, najdejo rešitev v umiku pred nevzdržnimi razmerami doma, v okolju ali pred vrstniki. Pet zaposlenih strokovnih delavcev otrokom in mladostnikom nudi dostop do ustreznih informacij o možnostih za razreševanje stisk ter možnost in pravico, da se samostojno odločajo za ponujene rešitve. K njim lahko pride otrok ali mladostnik sam, po nasvetu in usmeritvi druge osebe, bivanje pa lahko predlaga matični center za socialno delo, ki da predlog o ustreznosti začasnega umika iz matičnega okolja na pristojno sodišče, ki potem odloča o tem predlogu in namestitvi. Otrok ali mladostnik lahko v Kriznem centru za mlade ostane 21 dni. V tem času v centru skupaj z njim, starši in pristojnimi službami iščejo zanj najustreznejšo rešitev. Intenzivno delajo z vso matično družino oziroma vključijo vse pomembne deležnike iz otrokove oziroma mladostnikove socialne mreže, ki lahko bistveno pripomorejo k razreševanju stisk in težav. Otrokom in mladostnikom nudijo 24-urno varnost in oskrbo. Deležni so prve socialne in osebne pomoči ter oskrbe. Otroci in mladostniki ter njihovi starši pa lahko pridejo samo na pogovor. Bivanje in oskrba sta za nastanjene brezplačna.

 

Ob prihodu sprejemni razgovor

»Ob prihodu otroka ali mladostnika opravimo z njim sprejemni razgovor, ki je namenjen informiranju obeh strani – mladostnika ali otroka ter strokovnega delavca v centru o težavi, pričakovanjih itd. Na prvem pogovoru otrok ali mladostnik predstavi stisko in pričakovanja od Kriznega centra za mlade,« pove vodja centra Simona Neuvirt Bokan in doda, da mu strokovni delavec predstavi oblike pomoči, življenje v centru in hišni red. V centru so tako na voljo otrokom, mladostnikom, staršem in skrbnikom, ki se želijo pogovoriti, potrebujejo sogovornika, ki jim bo prisluhnil, ter iščejo nasvet ali informacijo. Dosegljivi so na telefonski številki 02 534 85 82 ali na kcm.csdpomur@gov.si.

 

Melita Marič, Soboške novine, marec 2021