Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Nova lokacija centra za socialno delo

sobota, 13. Oktober 2018

Center za socialno delo Murska Sobota se je v začetku septembra preselil v nove prostore na Trgu zmage, v prvo nadstropje stavbe NLB.

Novi prostori so bili z uradno otvoritvijo predani namenu konec septembra, s prvim oktobrom pa je center začel delovati v okviru reorganizirane mreže centrov za socialno delo kot enota območnega CSD Pomurje. Murskosoboški center si je za nove prostore prizadeval že več let, ker prostori na Slovenski ulici niso bili primerni za delo in niso ustrezali zahtevam pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevkih za izvajanje socialnovarstvene dejavnosti. Nataša Meolic, direktorica CSD Murska Sobota, je ob otvoritvi novih prostorov poudarila, da so ti primernejši, prostornejši, svetlejši in zagotavljajo boljše pogoje za delo. V novih prostorih so še soba za stike oziroma osebne pogovore, prostor za arhiv in sejna soba za strokovna srečanja, izobraževanja ali okrogle mize, urejajo pa tudi otroški kotiček. Skupna površina novih prostorov je 1085 kvadratnih metrov in vsi so v enem nadstropju. Otvoritev so popestrili z nastopom in razstavo risbic otrok, ki so vključeni v program dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec.

Cilj večja učinkovitost

S 1. oktobrom je z novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo na ravni države bilo ustanovljenih šestnajst novih, ki so nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno delo. Območni Center za socialno delo Pomurje združuje centre za socialno delo v Lendavi, Murski Soboti, Gornji Radgoni in Ljutomeru. Sedež ima v Murski Soboti, vršilec dolžnosti direktorja pa je postal Branko Petovar. Reorganizacija posega v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši, ne posega pa v pravice uporabnikov, ki ostajajo enake kot doslej.

Ksenija Glažar, Soboške novine oktober 2018