Nova igrala na otroških igriščih v mestnih četrtih Ledava in Center

Slika
Otroško igrišče

Mestna občina vsako leto namenja del sredstev za ureditev otroških igrišč v mestu  in krajevnih skupnostih. S tem želimo urediti ustrezne in varne igralne površine za otroke in jim omogočiti aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbuditi h gibanju in zdravemu načinu življenja.

V tem tednu bo pogodbeni izvajalec začel s postavitvijo novih igral na otroških igriščih na Lendavski 45b in na Lendavski, na otroškem igrišču pri nekdanjem kriznem centru ter namestil igrala na igrišče ob Vrtni ulici 6.

Na igrišču ob Lendavski 45b bosta postavljen vrtiljak in dvojna gugalnica, posajena bodo tudi nova drevesa, na igrišču pri nekdanjem kriznem centru bo postavljena previsna gugalnica na vzmeti in klopi ter koš za odpadke. Na igrišču ob Vrtni 6 bodo postavljeni novo plezalo, dvojna gugalnica z dvema sedežema in klopi.

Izvajalec investicije v višini 18.291,46 evrov je podjetje EUROMIX d.o.o., Črniče. Dela bodo predvidoma dokončana do konca tega meseca.

 

*Slika je simbolična