Nova garaža za potrebe PGD Kupšinci

Slika
Garaža Kupšinci_avgust 2021-pom

V Kupšincih se je zaključila gradnja nove garaže za potrebe gasilcev, ki se je začela pomladi.

V tej krajevni skupnosti sta namreč vaški in gasilski dom ločena in na dveh lokacijah. Ker gasilski dom potrebuje temeljito prenovo, je bil sprejet dogovor, da se garaža za potrebe PGD Kupšinci zgradijo na lokaciji vaškega doma, za klubske dejavnosti gasilstva pa koristijo obstoječe prostore vaškega doma.

Izgradnja garaže in delna obnova vaškega doma je večletni projekt v skupni vrednosti 160.000 evrov in se bo izvajal v več fazah.

Prva faza in druga faza, ki sta zajemali izgradnjo objekta in ureditev fasade je dokončana, v prihodnje sledi še ureditev okolice in delna obnova vaškega doma.

Izvajalec del je bil Dolinka z.o.o..