Nova drevesa na Trgu zmage ob dnevu Zemlje

Slika
Dan Zemlje 2021_pom

Na današnji dan Zemlje je župan dr. Aleksander Jevšek skupaj z vodjo Oddelka za okolje in prostor Angelco Dokl Mir in direktorjem javnega podjetja Komunala Murska Sobota Tomislavom Zrinskijem simbolično zasadil šest mladih stebrastih gabrov na Trgu zmage (pred banko in pošto).

Letos obeležujemo 50. obletnico zaznamovanja prvega Svetovnega dneva Zemlje, s katerim na svetovni ravni opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Z ozaveščanjem o pomenu zdravega okolja, ki se ga v času epidemije še toliko bolj zavedamo, se praznovanju Svetovnega dneva Zemlje pridružujemo tudi v Sloveniji.

Na Mestni občini Murska Sobota izvajamo številne aktivnosti za varovanje narave in skrbimo za zdravo okolje z naslednjimi ukrepi:

- trajnim procesom ozelenitve naše občine,

- izvajanjem ukrepov v skladu s sprejeto celostno prometno strategijo, ki so usmerjeni v izboljšanje urbane mobilnosti in posledično izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanjem hrupa,

- rednim spremljanjem kakovosti zraka na merilnih mestih in opozarjanjem ranljivih skupin na morebitne povišane vrednosti PM10 delcev,

- brezplačnim mestnim avtobusom,

- izgradnjo kolesarskih in pešpoti,

- spodbujanjem kolesarjenja s širitvijo mreže Soboškega biciklna,

- spodbujanjem souporabe električnih vozil (car-sharing),

- ozaveščanjem za varovanje okolja s čistilnimi in drugimi izobraževalnimi akcijami,

- ozaveščanjem za zmanjševanje količine odpadkov in doslednim ločevanjem odpadkov,

- ozaveščanjem o pravilnem kurjenju v času kurilne sezone,

- spodbujanju k opuščanju plastične embalaže,

- spodbujanju krožnega gospodarstva, ponovne uporabe, obnove in souporabe materialov,

- spodbujanju k nakupu lokalno pridelane hrane,  

- spodbujanju k zmanjševanju količin zavržene hrane,

- ozaveščanju o zatiranju invazivnih tujerodnih rastlin,

- zmanjševanju svetlobnega onesnaženja in porabe energije s celovito prenovo javne razsvetljave,

- spodbujanje zasaditve medovitih rastlin in skrb za varovanje čebel,

- vlaganje v trajnostno usmerjen turizem v naravnem okolju (Go in Nature, Soboško jezero, Expano),

- sodelovanje pri projektu za obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri.

 

Svetovni dan Zemlje ni samo danes. Vsak dan lahko naredimo nekaj, s čimer jo bomo ohranili v boljši kondiciji, za kar vam bodo hvaležne naslednje generacije in Zemlja.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-04-21-svetovni-dan-zemlje-v-znamenju-podnebnih-ukrepov/