Nov objekt dobiva končno podobo

Slika
Pokrajinski arhiv

Na območju nekdanjega Muralista v Cvetkovi ulici v Murski Soboti že nekaj časa nastaja stavba, v kateri bodo prostori Enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor. Dela se počasi zaključujejo, arhiv pa naj bi odprli kmalu .

V Cvetkovi ulici bo predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta vzpostavljena Enota za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor. Direktorica arhiva Nina Gostenčnik pravi, da je objekt velik okoli 1700 m2. V njem vzpostavljajo vse potrebno za funkcionalno delovanje enote, novi prostori pa bodo vključevali opremljena arhivska skladišča, čitalnico, predavalnico, razstavišče, knjižnico, delovne prostore, razpraševalnico, konferenčno sobo in preostale prostore, ki bodo zagotavljali nemoteno delovanje enote, ki bo zaživela z mestom in regijo. Investicijo, vredno 5,3 milijona evrov, financira ministrstvo za kulturo.

Najprej preselitev arhivskega gradiva

V enoto bodo preselili gradivo, ki je nastalo na območju Prekmurja. Gre za 331 arhivskih fondov, ki obsegajo 1800 tekočih metrov arhivskega gradiva ter zajemajo gradivo s področij uprave, šolstva, gospodarstva, pravosodja, kulture in sociale. Najstarejše gradivo sega v 17. stoletje, najmlajše v 21. stoletje. Z zaprtjem neustreznih prostorov v Dolini pri Lendavi leta 2013 so to gradivo preselili v arhivska skladišča v Mariboru. Zadnjih nekaj let uporabo tega arhivskega gradiva Pokrajinski arhiv Maribor po naročilu zagotavlja v čitalnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. V tukajšnji enoti bodo zaposlili predvidoma tri nove sodelavce – dva arhivista in arhivskega tehnika. Objekt trenutno čaka na tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Po zaposlitvi novih kadrov bodo najprej preselili arhivsko gradivo.

Ksenija Glažar, Soboške novine, november 2023