Navodila za uporabo hidranta

Javno podjetje Vodovod Murska Sobota objavlja navodila za uporabo hintranta v spodnji priponki.