Navodila za pravilno kurjenje

sreda, 19. December 2012

Pravilno kurjenje v kurilnih napravah s trdnim gorivom in pravilna priprava drv zelo povečata izkoristek kurjenja drv, prav tako zelo zmanjša izpuste zdravju škodljivih prašnih delcev PM10 in manjših.

Izsledki raziskav kažejo, da se tako izkoristek kurilnih naprav poveča najmanj za 20%, izpusti prašnih delcev se prav tako zmanjšajo za 20%. Slednje je posebno pomembno za kurjenje z kurilnimi napravami na trdna goriva v naseljih, v kotlinah in na območji s prekomerno onesnaženostjo zraka.

Tudi z vidika zmanjševanja stroškov ogrevanja je še kako pomembno, da se le-ti zmanjšajo.

 

Več informacij na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na tej povezavi.