Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

četrtek, 22. November 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Mestna uprava

Številka:

3502-0361/2012-1 (183)

Datum:

22.11.2012

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

  • namero za sklenitev prodajne pogodbe in sicer za zemljišča, parc. št. 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/9 in 890/10 k.o.113 – Kupšinci ter parc. št. 3524/66 in parc. št. 236/2 k.o. 105 – Murska Sobota. Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna  pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.,

Ž U P A N