Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

sreda, 29. Avgust 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0173/2012-1 (187)

Datum:

29.8.2012

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 40.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu osnovnih sredstev  Mestne občine Murska Sobota (pisarniške opreme), ki so na dan objave te namere v uporabi pri Upravni enoti Murska Sobota.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                     Ž U P A N