Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

petek, 1. Junij 2012

Na podlagi četrtega odstavka 29.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10), 48.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11) in 5.čl.Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.100/07), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za postavitev reklamnih objektov na nepremičninah v lasti občine.