Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

torek, 27. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Mestna uprava

 

Številka:

3502-0041/2012-4 (183)

Datum:

26.03.2012

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero za sklenitev prodajne pogodbe in sicer za solastniški delež do 1/2 v nepremičnini, parc. št. 2221/1 k.o.105 – Murska Sobota, ki v naravi predstavlja dotrajano stanovanjsko stavbo z gospodarskim poslopjem na naslovu Ulica Štefana Kuzmiča 23, Murska Sobota. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Prodajna  pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N