Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

torek, 7. Julij 2015

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnine v brezplačno uporabo in sicer gasilske hidravlične avtolestve, montirane na podvozju tovornega vozila IVECO MAGIRUS M42L-AS, izključno za namen opravljanja javnih nalog na področju zaščite, reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Zainteresirane pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje nalog na področju zaščite, reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah vabimo, da podajo svojo ponudbo, oziroma izrazijo interes za sklenitev neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota