NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0031/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

- namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in dostopa do telekomunikacijskega razdelilne omarice, na nepremičnini parc.št.2739 k.o.Bakovci.

Pogodba bo sklenjena z investitorjem oz.lastnikom telekomunikacijskega objekta po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

mag.Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N