Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

torek, 20. Januar 2015

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

Številka:

679-0009/2014-1 (173)

Datum:

20.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo in sicer atletski stadion v skupni površini 10.278 m2, na parc.št. 726/0 k.o. Murska Sobota,  za namen izvajanja društvenih dejavnosti na področju športa in sicer za atletsko dejavnost.
  • prijavitelj mora delovati v javnem interesu za opravljanje javnih nalog na področju  športa.

Pogodba se sklepa za določen čas, za šolsko leto 2014-2015. Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

                                                                                                        

                                                                                                        mag. Aleksander Jevšek,

                                                                                                                        župan

 

 

 

Dokumenti: