Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

četrtek, 26. Junij 2014

Mestna občina

Murska Sobota

Mestna uprava

Številka:

3502-0308/2013-2 (183)

Datum:

26.06.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODB

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

-          namero za sklenitev prodajne pogodbe in sicer za solastninski delež 1/3 v nepremičnini, parc. št. 1376 k.o.125 – Murski Črnci. Za naveden nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna  pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N