Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

torek, 18. Junij 2013

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

3502-0176/2013-2 (187)

Datum:

18.6.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

Na podlagi 23. in 24.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 40.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12 in 24/13),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu zemljišč, za potrebe izgradnje južne obvozne ceste mesta Murska Sobota in sicer parc.št.4695/4 in 5361/8 k.o.Murska Sobota.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N