Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

četrtek, 28. Marec 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Mestna uprava

Številka:

3502-0073/2013-1 (183)

Datum:

28.03.2013

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

  • namero za sklenitev prodajne pogodbe in sicer za solastniški delež do 1/2 v nepremičnini, posameznem delu št. 5 in posameznem delu št. 6, v stavbi št. 795 k.o. 105 – Murska Sobota, ki v naravi predstavlja enosobno stanovanje, neto površine 30,26 m2 in pomožni prostor v kleti, neto površine 2.36 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ulica Arhitekta Novaka 19 v Murski Soboti. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna  pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                     Ž U P A N