Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

sreda, 14. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Mestna uprava

 

Številka:

3502-0059/2012-1 (183)

Datum:

13.03.2012

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero za sklenitev prodajne pogodbe in sicer za zemljišča, parc. št. 666/3,666/4, 666/5,666/6,666/7,666/8 in 666/9 k.o.111 – Černelavci. Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Prodajna  pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N