Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

sreda, 15. Februar 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0034/2012-1 (183)

Datum:

15.02.2012

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

Na podlagi 40.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero za sklenitev menjalne pogodbe in sicer za zemljišča, parc. št. 230/1,236/3 in 236/4, k.o.105 – Murska Sobota, ki so v lasti Mestne občine Murska Sobota, z zemljišči, parc. št. 216/8,216/9 in 216/10, k.o. 105 - Murska Sobota, ki so v lasti pravne osebe.

 

 

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N