Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

torek, 4. Oktober 2011

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0314/2011-6 (187)

Datum:

4.10.2011

 

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

 

Na podlagi 40.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za odprodajo lesa ob revitalizaciji topolovega drevoreda, v ocenjeni količini cca.30 m3, ki je primeren za predelavo v lesne sekance ali druge lesne produkte.

 

Vse zainteresirane pravne ali fizične osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti lesne predelave, vabimo, da najkasneje do 20.10.2011 do 11.ure, na vložišče Mestne občine Murska Sobota, podajo svojo ponudbo oz.pisno izrazijo interes za sklenitev neposredne pogodbe.

 

Neposredna pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N