Namen in dovoljena uporaba hidrantov

Objavljamo poziv Javnega podjetja VODOVOD SISTEM B glede namena in dovoljene uporabe hidrantov.