Namen in dovoljena uporaba hidrantov

sreda, 6. Junij 2018

Objavljamo poziv Javnega podjetja VODOVOD SISTEM B glede namena in dovoljene uporabe hidrantov.