Namen in dovoljena raba hidrantov

petek, 8. Maj 2020

Objavljamo obvestilo Vodovoda sistema B o namenu in dovoljeni uporabi hidrantov.