Načrtovane investicije v državne ceste na območju naše občine

Slika
Južna obvoznica-pom

V priloženi priponki so predstavljeni načrti za izgradnjo državne cestne infrastrukture na območju Mestne občine Murska Sobota v obdobju 2021 - 2025.

Predvidena vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota bo državna cesta in predstavlja glavno prioriteto reševanja prometne problematike mesta in širše regije. 

Zahodna obvozna cesta predstavlja del prihodnjega zaključenega sistema obvoznih cest Murske Sobote kot nadaljevanje in zaključek že zgrajene južne obvozne ceste. 

Cesta med Mursko Soboto od TC Merkur do trgovine Živex proti Markišavcem je državna cesta in sodi v upravljanje Direkcije RS za infrastrukturo. Na Mestni občini Murska Sobota smo direkcijo večkrat pisno opozarjali na slabo stanje ceste in veliko nevarnost za kolesarje.

V juliju 2019 je DRSI skupaj s predstavniki občine izvedla terenski ogled državnih cest in tudi celotnega odseka iz smeri Murske Sobote od TC Merkur in skozi celotno naselje Markišavci. Dogovorjeno je bilo, da se bo izdelala projektna dokumentacija za ureditev navedene državne ceste. Na občini smo opozorili, da se v projekt morata vključiti izgradnja površin za pešce in izvedba dodatnih prehodov za pešce.

Križanje državne ceste z občinskima cestama, Goričko ulico iz Černelavcev in cesto iz naselja Pušča, je izjemno obremenjeno in na tem odseku prihaja do številnih prometnih nesreč. Že v letu 2012 je občina naročila projektno-tehnično dokumentacijo za rekonstrukcijo nevarnega križišča v krožišče in jo predala Direkciji RS za infrastrukturo, saj gre za državno cesto in je izvedba v njihovi pristojnosti. Direkcija je v septembru 2020 pojasnila, da bo treba zaradi pričakovanih sprememb investicije izvesti novelacijo projektne dokumentacije.

 

Datoteka
Nacrtovane_investicije DRSI-januar2021
pdf (13.61 MB)