Na Pušči kmalu boljši bivalni pogoji

Slika
11 Na Pušči-pom

V minulem letu so izvedli dela na javni kanalizaciji s prečrpališčem.

Veselijo se sprejetja novega odloka o opremljanju stavbnih zemljišč, ki bo krajanom prinesel boljše bivalne pogoje in nova stanovanja. V letošnjem letu bodo obeležili 110. obletnico naselja.

 

Prečrpališče kanalizacije

O izvedenih investicijah in projektih ter dogajanju v minulem letu romski mestni svetnik Darko Rudaš pravi, da je bilo leto 2020 primerno aktualnim razmeram, ki jih je povzročila epidemija. Precej časa so namenili informiranju in obveščanju ter zagotavljanju ustreznih pogojev za preprečevanje širjenja okužbe v naselju. Izvajale so se tudi nekatere investicije, in sicer izvedba dela javne kanalizacije s prečrpališčem. Vrednost investicije, ki je bila financirana iz občinskega proračuna, je po besedah Jožice Gomboc iz mestne uprave znašala slabih sedem tisoč evrov. V večnamenskem objektu je bila za potrebe gasilcev urejena klima, začela se je izvedba obnove prostorov za gasilce (ometi, tlaki itd.), kar je bilo prav tako financirano iz občinskega proračuna, vrednost del pa je znašala dobrih osemnajst tisoč evrov. »Ob koncu leta se je Krajevna skupnost Pušča v sodelovanju s PGD Pušča odzvala klicu na pomoč iz mesta Petrinja, kjer je bil potres. Zbrane dobrodelne prispevke so predali prizadetim na Hrvaškem,« dodaja Rudaš.

 

Kaj bo novega

O načrtih za letos Rudaš pravi, da je v obravnavi predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje v kraju Pušča, ki bo krajevni skupnosti prinesel nove možnosti za izboljšanje bivalnih pogojev na tem območju, hkrati pa bo to predstavljajo dobre pogoje za mlade Rome, ki si bodo lahko tako ustvarili nove domove. »Želimo obnoviti spominski park in urediti prireditveni prostor neposredno ob večnamenski dvorani. Kmalu bo postavljena informacijska tabla, ki bo obiskovalcem nudila podrobnejše informacije o naselju in bo hkrati predstavljala vstopno točko v naselje,« pravi Rudaš. Dodaja še, da predvidevajo tudi posodobitev javne razsvetljave, zamenjavo obstoječih stebrov, zasaditev drevoreda ob zahodni strani ter odkupe zemljišč in izdelavo projektov za komunalno opremljanje.

 

110 let naselja

V prihodnje si želijo razvoj Pušče usmeriti na gospodarsko področje s posebnim poudarkom na razvoju podjetništva in zelenih delovnih mest, hkrati pa si želijo tudi razvoja turizma. Kulturna dediščina Romov namreč predstavlja izjemen potencial za prihodnji razvoj. Poudarek dajejo tudi izobraževanju, ki je temelj razvoja vsake družbe.

V letošnjem letu bodo praznovali 110. obletnico naselja, ki je, kot pravi Rudaš, v teh letih doseglo izjemen napredek. »V tistem času je to bil zametek vasi na obrobju Murske Sobote, z neurejenimi zemljišči in neprimernimi pogoji za bivanje. V vseh teh letih je Pušča postala zgledna krajevna skupnost z urejeno infrastrukturo, izjemnim razvojem, bogatim družabnim življenjem ter močno društveno dejavnostjo,« še dodaja romski svetnik.

 

Ksenije Glažar, Soboške novine februar 2021