Na poletno osvežitev v kopališče

Slika
11 Kopališče

Mestno kopališče je vrata odprlo že konec junija in bo odprto vse do konca avgusta, ob ugodnem vremenu tudi še v začetku septembra. Za kopališča veljajo posebna higienska priporočila.

V Murski Soboti se je kopalna sezona začela 26. junija in bo trajala predvidoma do konca avgusta, ob ugodnih vremenskih pogojih pa bi lahko obratovanje podaljšali do 6. septembra. Pomočnik direktorja Andrej Lazar iz Komunale Murska Sobota, ki kopališče upravlja, pravi, da posebnih posodobitev v letošnji sezoni niso opravili, saj dolgo časa sploh niso vedeli, če bodo kopališča zaradi covida-19 sploh odprta. Opravili so vsakoletna investicijska vzdrževalna dela, kot so obnova (zamenjava dotrajane keramike) in barvanje bazenov, barvanje olimpijskega stolpa in kovinske konstrukcije tobogana, investicijska vzdrževalna dela strojne opreme itd. Zlasti pa bazene skrbno urejajo in vzdržujejo. Kljub dodatnim stroškom za upravitelja kopališča zaradi zahtev Nacionalnega inštituta za javno zdravje ostajajo cene iste kot v lanski sezoni. Odrasli za dnevno vstopnico odštejejo 6 evrov, osnovnošolci, dijaki, študenti in upokojenci 4 evre, cena sezonske vstopnice za odrasle je 60 evrov, za osnovnošolce, dijake, študente in upokojence pa 45 evrov.

Higienska priporočila ob obisku kopališča

Nacionalni inštitut za javno zdravje je za preprečevanje širitve bolezni covid-19 izdal higienska priporočila za bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času sproščanja ukrepov, ki naj jih upoštevajo tako upravljavci kopališč kot tudi kopalci. Najpomembnejši ukrep je medsebojna varnostna razdalja, ki jo morajo kopalci vzdrževati, in sicer 1,5 metra na obvodnih površinah in najmanj 2 metra pri plavanju v bazenu. Izjema so člani istega gospodinjstva. Razdalja med ležalniki naj bo najmanj 1,5 metra ali več, ležalnike pa je treba vsak dan razkužiti. Upravitelj ležalnike zjutraj očisti, postavi na razdaljo 1,5 metra in jih razkuži. Po uporabi oziroma odhodu kopalca pred novim kopalcem ležalnike razkužijo reševalci ali jih pa lahko pokliče nov kopalec ter jih takrat ponovno razkužijo. Na ustreznih mestih (kabine za preoblačenje, garderobe, sanitarije, tobogan, lokal itd.) so nameščena razkužila, prav tako kontaktne površine (kljuke, ograje, prijemala itd.) razkužijo večkrat dnevno. Na več mestih so, kot pojasni Lazar, postavili table z obvestili in priporočili inštituta, ki naj jih kopalci upoštevajo, da bi preprečili širitev bolezni covid-19.

Ksenija Glažar, Soboške novine, julij 2020