Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Murska Sobota, zelena destinacija

sreda, 22. April 2020

Mestna občina Murska Sobota se je prijavila na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – SLOVENIA GREEN.

Shema je v šestih letih združila 53 destinacij, 45 ponudnikov, 4 parke, 2 turistični agenciji in 1 atrakcijo, ki so pridobili znak Slovenia Green.

Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in z znamko SLOVENIA GREEN zeleno delovanje tudi promovira. Shema je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam ter z letošnjim letom tudi restavracijam in plažam/kopališčem.

Analizirali bodo stanje

Na Mestni občini Murska Sobota so se tako pridružili destinacijam, ki trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnim orodjem Green Destinations Standard. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo trajala predvidoma do konca letošnjega leta, bodo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnostnem razvoju občine, izvedli anketiranje lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turističnega gospodarstva ter osveščali deležnike o pomenu trajnostnega turizma. Analizirali bodo stanje na področju destinacijskega managementa, narave in pokrajine, okolja in podnebja, kulture in tradicije, družbene klime ter poslovanja turističnih podjetij. Na podlagi analiz bodo prejeli oceno in pridobili znak Slovenia Green ustrezne barve. Z znakom Slovenia Green Destination se bodo na domačem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija. Na podlagi vseh analiz, ugotovitev in ocene bodo v prvi polovici prihodnjega leta pripravili konkreten akcijski načrt ukrepov, s katerimi bodo trajnostno poslovanje v destinaciji nadalje izboljševali.

V letošnjem letu se zlasti načrtuje popis stanja v občini. Ob vstopu v shemo so določili zeleno koordinatorko Snežano S. Slekovec, strokovno sodelavko na področju turizma, zaposleno na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka.

Vsi skupaj

V naslednjem koraku bo sklicana zelena ekipa, ki bo koordinatorki pomagala pri zbiranju vseh potrebnih podatkov, pozneje pa tudi pri izvedbi potrebnih ukrepov. Zeleno ekipo bodo sestavljali predstavniki vseh področij, vpletenih v trajnostno delovanje destinacije. S koordinatorko bodo odgovorili na kar sto poglobljenih vprašanj standarda. V letošnjem letu se bodo s podpisom Zelene politike, ki opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma o delovanju po trajnostnih načelih in nenehnem prizadevanju za izboljšave, temu tudi uradno zavezali. Zeleno politiko bo podpisal župan. »Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, torej v javnem, nevladnem in zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Ne nazadnje so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo. Še posebno zdaj, v teh izrednih razmerah, ki jih vsi doživljamo, smo tako kot pred izzive postavljeni tudi pred priložnosti za izboljšanje delovanja. Na nas je, da to izkoristimo

Natalija Kreft, Soboške novine april 2020