Mobilna aplikacija Saubermacher - Komunala

Slika
Saubermacher
 
Podjetje Saubermacher – Komunala poskuša vselej slediti sodobnim trendom na področju informacijskih rešitev, novih tehnologij in digitalizacije procesov. Tako so v lanskem letu pristopili tudi k razvoju mobilne aplikacije Saubermacher – Komunala.
 
Z aplikacijo želimo svoje storitve približati uporabnikom, jim omogočiti ažurne, hitre in zanesljive informacije ter enostavno podajanje povratnih informacij o naših storitvah.
 
Prednosti, ki jih aplikacija prinaša uporabnikom, so med drugim:
 
- hiter dostop do informacij o urniku odvoza, delovnem času
zbirnega centra, lokaciji zbirnih mest,
- možnost identifikacije v zbirnem centru brez računa, le s pomočjo aplikacije,
- obveščanje o odvozih odpadkov s potisnimi sporočili,
- pregled odprtih obveznosti in plačanih računov,
- enostaven način oddaje naročila za odvoz kosovnih odpadkov,
- možnost oddaje naročila za nakup vreč za embalažo, mešane komunalne in biološke odpadke ter zaščitnih vreč za zabojnike,
- možnost posredovanja reklamacij,
- nasveti za pravilno ravnanje z odpadki,
- prejemanje obvestil in novic…
 
 
Vabimo vas, da si aplikacijo naložite na svojo mobilno napravo v trgovinah Google Play oziroma App Store.
 
Povezavo do nje najdete tudi na spletni strani www.saubermacher-komunala.si.
 
Datoteka
Letak S-K
pdf (8.5 MB)