Mladi glasbeniki pridno vadijo doma

Slika
20 Glasbeniki

Nepripravljene in pred čisto neznanimi izzivi je pandemija koronavirusa doletela tudi učitelje in druge zaposlene na Glasbeni šoli Murska Sobota. Zavihali so rokave in ustvarili popolnoma nova, nepozabna glasbena doživetja.

Kot vsi vzgojno-izobraževalni zavodi je 16. marca vrata morala zapreti tudi Glasbena šola Murska Sobota. »Učitelji so se na dogodke in situacijo zelo hitro odzvali in 23. marca začeli s poukom na daljavo. Pripravili so vsebine in pripomočke za delo. Uporabili so okolja, kot sta recimo Skype in Zoom, ter pouk zelo hitro prilagodili, da je od tega datuma že potekal nemoteno po urniku,« pojasnjuje ravnateljica Erna Lukač.

Načini dela dobri in zabavni

Za boljše razumevanje in pomoč pri delu učitelji učencem pošiljajo posnetke, na katerih sami odigrajo vaje, ob tem pa še dodatno pojasnijo naloge. »Zahvalila bi se staršem za pomoč pri pripravi tehničnih pripomočkov, saj so le tako naši učenci lahko nemoteno pri pouku. Vloga staršev je v teh trenutkih zelo pomembna. Čeprav ne pričakujemo strokovne podpore, je vsekakor nujna pomoč pri komunikaciji z učiteljem, kar še bolj velja za mlajše učence, in pri motivaciji,« izpostavi ravnateljica. »Učenci nimajo neposrednega stika z učiteljem, ni nastopov in drugih druženj s sošolci, zato lahko motivacija pri nekaterih zelo hitro pade.« Potrjuje, da učenci zelo uživajo, ko jim učitelj pošlje glasbeno podlago, na katero potem sami igrajo in improvizirajo, saj se skozi učenje praktično igrajo. Nekoliko drugače je pri skupinskih predmetih; pri nauku o glasbi učenci dobivajo navodila, naloge in druga pojasnila vsak teden po elektronski pošti in jih rešene vračajo učiteljicam. Za individualno pomoč ali dodatno razlago tudi tu med drugim uporabljajo orodja Skype, Zoom, Viber in Messenger ter telefon.

Vpis novincev bo v juniju

Orkestri, zbori in komorne skupine delujejo prek navodil učiteljev po elektronski pošti in posnetkov. Vsak posname svoj del in ga pošlje učitelju, ta pa jih bo, ko bodo dovolj dovršeni, uredil v skupni posnetek. »Delo je za učence in učitelje zelo zanimivo. Čeprav smo v težki situaciji, je veliko učencev zelo (ali še bolj kot po navadi) motiviranih za delo,« je vesela Lukačeva, ki dodaja, da po določilu ministrstva letos izpitov na glasbenih šolah ne bo. Oceno na koncu šolskega leta oblikuje učitelj predmeta glede na delo in nastope učenca pred začetkom izrednih ukrepov in v času izrednih ukrepov. S sklepom je ministrstvo spremenilo tudi nekaj rokov, med njimi rok za sprejemni preizkus glasbene nadarjenosti za vpis novincev v šolsko leto 2020/2021, ki bo tokrat v juniju. Točen datum bo objavljen do konca maja. Kljub temu lahko starši še zdaj otroka prijavijo na vpis z elektronskim obrazcem, ki je objavljen na njihovi spletni strani in bo tam na voljo do 25. maja.

Novince bodo vabili s kratkim promocijskim filmom

Nastope, ki so internega značaja, učitelji z učenci pripravljajo na različnih omrežjih, vendar niso predvideni za javno predvajanje. »Za objavo pripravljamo krajši promocijski film, ki pa ga bomo objavili na spletni strani in na Facebooku. V prejšnjih letih smo dejavnost in instrumente pred roki za sprejemne preizkuse predstavljali po osnovnih šolah, vrtcih in na dnevu odprtih vrat, letos bomo to nadomestili s promocijskim filmom, s katerim bomo predstavili šolo in novince povabili na vpis,« pravi Erna Lukač, ki upa, da bodo tudi tako dosegli vse, ki si želijo in imajo možnost, da razvijajo svoje glasbene sposobnosti, ob tem pa pridobivajo še druge vrednote, ki jih glasba in učenje instrumenta prinašata, od ustvarjalnosti do samozavesti in ne nazadnje delovnih navad.

Letos prvič soorganizatorji državnega tekmovanja TEMSIG

Tekmovanje, ki se vsaka tri leta seli po slovenskih regijah, bo v naslednjih treh letih v organizaciji glasbenih šol štajerske in pomurske regije. Tekmovanje je potekalo od 4. do 16. marca. Murskosoboška glasbena šola je bila organizatorica tekmovanja v disciplinah tamburica, kitarski duo in jazz solo. Žal je bil termin izvedbe tekmovanja v disciplini jazz solo 16. marec, ko so se zaprle vse šole, zato ga niso izvedli. Trenutno vsi upajo, da bodo tekmovanje lahko do konca izpeljali po vrnitvi v šole, najpozneje do konca junija; če se v šole ne vrnejo, te discipline letos ne bo. Tekmovanje tamburic je potekalo 4. marca v prvi starostni kategoriji (osnovna glasbena šola), za kitarski duo pa 5. marca v prvi, drugi in tretji starostni kategoriji (osnovna in srednja stopnja ter fakulteta). Tekmovalce je ocenjevala strokovna žirija, sestavljena iz vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov. Podelili so plakete in nagrade, koncert prvih nagrajencev bi moral biti 24. marca na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, vendar je bil tudi ta zaradi izrednih razmer odpovedan.

Jasmina Muhič, Soboške novine maj 2020