Minister za infrastrukturo si je ogledal potek del na obvoznici

petek, 10. November 2017

Minister za infrastrukturo RS dr. Peter Gašperšič si je danes z direktorjem Direkcije za infrastrukturo in sodelavci ogledal kako napredujejo dela na gradbišču južne obvozne ceste, ki so jo začeli graditi letošnjo pomlad.

Dela na obvozni cesti, ki bo povezala nedokončani krak obvozne ceste od Tomšičeve ulice, preko krožišča na Bakovski, nadvozom dolžine 43 metrov, na mestu, kjer trasa ceste prečka železniško progo Pragersko-Hodoš ter se zaenkrat končala na Panonski ulici, kjer prav tako nastaja novo krožišče, potekajo zelo intenzivno. Po besedah predsednika uprave družbe Pomgrad Igorja Baniča, ki je izvajalec del, bi naj bila zaključena v predvidenem roku.

Ob tej priložnosti je minister Gašperšič povedal, da je ogled potrdil, da bi lahko promet po tem kraku vzhodne obvoznice stekel maja prihodnje leto. Ob tem je obljubil, da bo po dokončanju južnega dela, sledila tudi izgradnja vzhodnega dela obvoznice – od Bakše do krožišča pri Čardi, kar je potrdil tudi direktor Direkcije za infrastrukturo Damir Topolko. Slednji je povedal, da so izvedbeni projekti za ta del obvoznice trenutno v reviziji in pričakujejo, da bi lahko bil razpis za gradnjo tega dela obvoznice objavljen leta 2019. 

Vrednost gradbenih del 1. faze izgradnje vzhodne obvoznice (južni del) znaša 6 mio evrov, od tega je delež Mestne občine Murska Sobota 15.049,00 evrov in DRSI 6.072.140,49 evrov. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % upravičenih stroškov oz. 5,12 mio evrov.

Po končanem ogledu se je minister Gašperšič s sodelavci sestal tudi z županom Jevškom in sodelavci na mestni občini. Delovni sestanek na temo projektov s področja cestne infrastrukture v občini je po besedah župana potekal v optimističnem vzdušju, izpostavljeno je bilo odlično sodelovanje z ministrstvom in direkcijo za infrastrukturo. Po skupnih uspešno zaključenih projektih, kot je semaforizacija križišča v Rakičanu ter izgradnja krožišč v mestnem središču in na Lendavski ulici, bo že v kratkem izvedeno krožišče pri Splošni bolnišnici Murska Sobota. Obe strani pa se seveda intenzivno ukvarjata z nadaljevanjem izgradnje vzhodnega dela obvoznice, ki naj bi sledilo po dokončanju južnega dela. Omenjeni so bili tudi nevarni odseki nekaterih državnih, pa tudi občinskih cest na območju občine, predvsem tistih brez urejenih kolesarskih poti, kjer lahko po zagotovilih ministra računamo na sodelovanje in pomoč s strani Direkcije.