Mednarodni dan invalidov

Slika
Grad osvetljen z vijolično

Mestna občina Murska Sobota se pridružuje  pobudi Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije za obeležitev mednarodnega dneva invalidov z osvetlitvijo javnih zgradb z vijolično barvo. V nedeljo, 3. decembra bo tako soboški grad osvetljen z vijolično svetlobo.

Letošnji mednarodni dan invalidov bomo obarvali z vijolično barvo – mednarodno barvo invalidov, ki jo poznamo iz globalne kampanje #WeThe15, s katero opozarjajo na dejstvo, da invalidi predstavljajo 15% svetovne populacije, kar je približno 1,2 milijarde ljudi. Tako kot največja družbena manjšina ne morejo in ne smejo biti spregledan del družbe.

Že tradicionalno praznovanje mednarodnega dneva invalidov, 3. decembra, je bilo prvič razglašeno leta 1992 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov. Obeleževanje je namenjeno osveščanju o tem, da so del družbe tudi invalidi, ki se še vedno pogosto soočajo z diskriminacijo, socialno izključenostjo in različnimi ovirami, ki jim otežujejo enakopravno sodelovanje na številnih področjih življenja. Hkrati je ta dan priložnost, da se zavemo koristi, ki jih celotni družbi prinaša aktivno sodelovanje invalidov v vse vidike političnega, družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja.

Mestna občina Murska Sobota od leta 2012 nosi naziv "Občina po meri invalidov", kar pomeni, da si nenehno prizadeva za  izboljšanje kakovosti življenja invalidov v njihovem primarnem okolju.

Mestna občina Murska Sobota ima sprejet Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota s konkretno opredeljenimi nalogami, odgovornimi izvajalci, roki in viri financiranja. Prav tako v Mestni občini Murska Sobota deluje Svet invalidov, v katerega so enakopravno vključeni vsi predstavniki invalidskih organizacij. Svet za invalide letno spremlja izvajanje in uresničevanje akcijskega načrta in sodeluje z izvajalci in jim je v podporo. 

V torek, 5. decembra 2023, ob 10.00 bo v Pokrajinski in študijski knjižnici potekal posvet na temo zaposlovanja invalidov, ki ga organizira Svet za invalide Mestne občine Murska Sobota.

Datoteka
Poslanica_mednarodni dan invalidov 2023
pdf (862.39 KB)