Kroška energija okolje razvija

Slika
13 Brod-pom

S projektom do obnove dotrajanega objekta pri brodu

K brodu v Krogu ob učilnico na prostem, leseno doživljajsko igrišče, letos prihajajo dodatne novosti. Od marca bo tam ob reki stala nova varovalna ograja, v poletnih dneh sledi prenova objekta. Ob prvih toplejših dneh so člani Kajak kanu kluba Mura Krog poprijeli za delo ob reki Muri in nadaljevali z obnovo. Dotrajano leseno ograjo so zamenjali z novo, da bo prosti čas v neokrnjeni naravi odslej varnejši. Medtem so mladi člani kluba že začeli s pripravami na treninge, prej so v zimskem času kondicijo pridobili na smučišču, za poletje načrtujejo priprave na morju. Ob tem člani kluba načrtujejo številne aktivnosti, če bo le uspešna njihova prijava na javni razpis. »V okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Goričko 2020 v letu 2020 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja je Kajak kanu klub Mura Krog skupaj s preostalimi projektnimi partnerji zasnoval operacijo z nazivom Začuti UTRIP območja LAS Goričko – UTRIP, katere vodilni partner je RIS Dvorec Rakičan. Projektno partnerstvo je inovativno in široko naravnano, sestavlja pa ga devet partnerjev iz različnih sektorjev.«

Obnova objekta in gostinska ponudba

V okviru operacije Začuti UTRIP območja LAS Goričko se bodo projektni partnerji v prvi vrsti soočili s problematiko večnamenskih objektov ter infrastrukturo za šport in rekreacijo na območju LAS Goričko, ki je povečini v slabem stanju in ne omogoča nemotenega izvajanja aktivnosti. Namen projekta je spodbuditi manjše naložbe za ureditev te infrastrukture ter obnoviti večnamenske objekte skupnega pomena, ki so že v okolju, in s tem preprečiti njihovo propadanje. »Če bo operacija odobrena, kar bomo izvedeli v začetku poletja, bo klub izvedel vzdrževalna dela na in v objektu z gostinskim lokalom in pokrito teraso. Vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo oken, okenskih polic in vhodnih vrat, sanacijo dotrajane električne napeljave z ureditvijo nove električne omarice ter sanacijo notranje in zunanje razsvetljave, pleskarska dela in ureditev skladišča. Prostori bodo namenjeni druženju in različnim aktivnostim, pri čemer je pomemben dejavnik družbeno in zlasti športno življenje v lokalnem okolju.« Kajak kanu klub Mura Krog bi torej aktualnim dejavnostim dodal gostinsko ponudbo, in sicer v sodelovanju z znanim prekmurskim gostincem, ki bo dodatna popestritev na lokaciji, zlasti ob koncu tedna.

 

Natalija Kreft, Soboške novine, april 2021