Kresovanje v Murski Soboti

ponedeljek, 30. April 2018

Na današnji predvečer praznika dela prireja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Regijska organizacije vzhodne Slovenije  v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota in Hotelom Diana Murska Sobota tradicionalno prvomajsko prireditev.

Program:

TRG ZMAGE

18.00  - 19.00: POSTAVITEV MLAJA

Prekmurska godba Bakovci  z mažoretkami iz Društva prekmurskih mažoretk Bakovci.

MESTNI PARK

19.00 – 02.00: KRESOVANJE

19.00  DARKO SMETARKO - predstava, otroškega gledališča Ku-Kuc

19.30 Nastop mešanega pevskega zbora prof Vladimir Močan DU Murska Sobota

20.00 Nastop Vilija Resnika z ansamblom.

20.30 Slavnostni nagovor Ane Jakopič, sekretarke Sindikata državnih organov Slovenije in Sindikata delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije

21.00 Prižiganje prvomajskega kresa in nastop Vilija Resnika z ansamblom

 

Med 19.00 in 20.00 uro bodo potekale otroške delavnice v izvedbi gledališke skupine »Pisani mehurčki« in tabornikov Rod Veseli veter, ter predstavitev ZSSS, Regijske organizacije vzhodne Slovenije