Konzorcijska pogodba za projekte trajnostne mobilnosti

Slika
DSC_8758

Mestna občina Murska Sobota je podpisala konzorcijsko pogodbo za projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska invesicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia  - Sustainable mobility programme in Slovenia".

Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Murske Sobote pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Celje in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. 

Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02.  V Murski Soboti si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti. Vrednost sofinanciranja celotnega konzorcija je nekaj več kot 2,6 milijona evrov.