Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Konzorcijska pogodba za projekte trajnostne mobilnosti

četrtek, 17. December 2020

Mestna občina Murska Sobota je podpisala konzorcijsko pogodbo za projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska invesicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia  - Sustainable mobility programme in Slovenia".

Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Murske Sobote pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Celje in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. 

Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02.  V Murski Soboti si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti. Vrednost sofinanciranja celotnega konzorcija je nekaj več kot 2,6 milijona evrov.