Kmalu na obnovljeno Slovensko ulico

Slika
3 Foto 1

Prenova Slovenske ulice, ki se je pričela oktobra lani, poteka po zastavljenem planu. Izredne razmere zaradi epidemije Covid-19 na potek gradbenih del niso vplivale.

Na prvem odseku Slovenske ulice bo kmalu stekel motorni promet

Na odseku Slovenske ulice, med hotelom Diana in križiščem z Ulico arhitekta Novaka, so dela večinoma končana, manjkajo le še drobna zaključna dela. »Tako bomo lahko v prihodnjih dneh že koristili obnovljene površine. Na tem delu bo stekel motorni promet, ki bo v tem delu ulice še naprej potekal dvosmerno,« obljublja Dušan Hauko iz mestne uprave.

Na odseku z Ulico arhitekta Novaka so po načelu krožnega gospodarstva principu krožnega gospodarstva ponovno uporabili odstranjen material, to je granitne plošče, katere se lepo zlijejo z preostalo ureditvijo.

Na vogalu Slovenske ulice in Ulice arhitekta Novaka je bilo postavljeno novo postajališče Soboškega biciklina, katerega postavitev je bila financirana v sklopu projekta Las Goričko 2020.

Nadaljevanje del na odseku do Blagovnice in do Glasbene šole

Nadaljujejo se tudi dela na odseku od križišča z ulico Arhitekta Novaka do križišča z Zvezno ulico. V mesecu marcu in aprilu so tod intenzivno potekala gradbeno obrtniška dela. Prenovljena je bila komunalna, električna in telekomunikacijska infrastruktura. Posodobljena sta bila vodovod in meteorna kanalizacija ter urejenih več izkopov za drevesa.

Maja bodo izvajali tlakovanja površin in montirali tudi novo javno razsvetljavo. Vrstni red tlakovanja raznih površin prilagajajo. Prednostno tlakujejo površine ob izložbah poslovnih objektov in šele nato cestišče s parkirišči. »Na ta način bo poskrbljeno za udobje pešcev in kolesarjev in dostop do vseh poslovnih objektov. Odprtje ulice za promet je predvideno v mesecu juniju,« dodaja Hauko.

Sočasno potekajo zaključna dela na stranskem odseku Cvetkove ulice, to je med Slovensko ulico in Glasbeno šolo. Položeni so bili komunalni vodi, sledijo aktivnosti tlakovanja in asfaltiranja.

Še pred poletjem bodo na že urejenih površinah postavili tudi razno urbano opremo (klopi, stojala za kolesa, koši za smeti ipd.).

Nova podoba ploščadi pred Hotelom Zvezda

Tudi pred Hotelom Zvezda so dela v zaključni fazi, kjer manjka le še dokončna ureditev robnega pasu ob krožišču regionalne ceste. 

Po besedah Hauka so na ploščadi pod kostanju na novo zasijale obnovljene svetilke na prvotnih kandelabrih, kateri so barvno usklajeni s preostalimi detajli na Slovenski ulici. Ureditev je ohranila izgled obstoječega priljubljenega senčnega vrta v središču Murske Sobote. Pod drobnogledom krajinske arhitektke sta bili odstranjeni dve najbolj dotrajani starejši drevesi. 

Intenzivna dela na območju med Blagovnico in Šopingom

V začetku aprila je del gradbene ekipe pričel z deli  na območju med Blagovnico in Šopingom. Položen je bil nov vodovod ter del komunalne, električne in telekomunikacijske infrastrukture. V polovici širine ulice poteka širok izkop in novo nasutje gramoznega materiala in priprava sadilnih jam za drevesa.

Tudi na tem območju skrbijo za čim bolj urejen dostop do vseh poslovnih objektov. Vozni pas cestišča, del parkirišč in peš površine v območju Blagovnice ostajajo ves čas gradnje na preostalem delu ulice v uporabi za obiskovalce.

Izredne razmere zaradi epidemije Covid-19 na potek gradbenih del niso vplivale. »Gradbišče do sedaj zaradi teh razmer še ni mirovalo, k večjemu je potek t.i. zemeljskih del bil pospešen,« še pravi Hauko.

Ksenija Glažar, Soboške novine, maj 2020