Kaj novega se obeta v Bakovcih

Slika
11 Kaj novega se obeta

V Krajevni skupnosti Bakovci je bilo v minulem letu saniranih več cest, poskrbljeno je bilo tudi za večjo prometno varnost.

V letošnjem proračunu so predvidena sredstva za izgradnjo kolesarske steze med Bakovci in Dokležovjem, želijo pa si še javne razsvetljave do Expana. Prizadevajo si tudi za ureditev novih stanovanj za vaškim domom.

 

Sanacija poškodovanih delov cestišča

V Bakovcih so v lanskem letu izvedli več večjih investicij, ki so bile financirane iz občinskega proračuna. Kot pojasni Bogomir Rola iz mestne uprave, je bila izvedena ureditev celotne Zvezne ulice in dela Stare ulice. Na omenjenih ulicah sta bili urejeni meteorna odvodnja in sanacija poškodovanih delov cestišča, izvedena je bila nova asfaltna prevleka. Vrednost del, ki so bila financirana iz občinskega proračuna, je znašala dobrih 54 tisoč evrov. Rola še pojasni, da so sanirali tudi lokalna cestišča po nekaterih drugih ulicah in cestah v naselju (Panonska ulica, Kroška ulica in Partizanska ulica), zalili linijske razpoke (npr. v Poljski ulici) ter uredili dodatno razsvetljavo v Panonski ulici in Poljski ulici ter pločnik na Ribiški ulici. Za preplastitev ceste v Malih Bakovcih je bila lani sklenjena pogodba in uvedba v delo. Zaradi dolžine bodo dela na tej ulici potekala v treh etapah.

Predsednica KS Bakovci Nives Cajnko pravi, da je bilo v naselju poskrbljeno tudi za večjo prometno varnost. Postavljen je bil merilnik hitrosti, in sicer iz smeri Kroga, nepregledno križišče na glavni prometni smeri (pri Gostilni Rajh) pa je bilo opremljeno z opozorilnim inteligentnim sistemom za nepregledna križišča. Sistem z detektorji zazna prisotnost ali približevanje prometnih udeležencev nevarnemu odseku ter jih s svetlobnim signalom opozori na potencialno nevarnost trka. Po besedah predsednice so izvedli še običajna vzdrževalna dela, in sicer so uredili poljske poti, kupili dodatne gasilske mize, pri Zdravstvenem domu Bakovci so postavili javno dostopen defibrilator ter poskrbeli za označevalne table in tlakovec okrog spomenika Martinu Poredošu. Za večjo urejenost vasi so postavili tudi klopi na avtobusni postaji in koše za pasje iztrebke.

 

Kolesarska steza do Dokležovja

Letos se bo nadaljevala preplastitev ceste v Malih Bakovcih in Ulice ob potoku. V letošnjem občinskem proračunu so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske steze med Bakovci in Dokležovjem, na odseku kolesarske steze med Mursko Soboto in Bakovci (od Expana do naselja) pa ureditev javne razsvetljave. Po besedah predsednice bodo v letošnjem letu nadaljevali s sanacijo kanalizacije, ki se je začela že lani, in uredili odvodnjo na pokopališču. V okviru športno-rekreacijskega centra načrtujejo nova igrala. Opozori še na nujnost ureditve ekoloških otokov. »Zaradi vse večjega izseljevanja mladih iz vasi si močno prizadevamo za ureditev novih stanovanj za vaškim domom. Projekt je v teku in v letošnjem letu lahko pričakujemo začetek gradnje,« še dodaja.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine, februar 2021