Jutri v mesto brez avtomobila!

četrtek, 19. September 2019

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila. Dan brez avtomobila bo letos v Mestni občini Murska Sobota potekal v petek, 20. septembra 2019.

Letošnji slogan GREMO PEŠ! poudarja dejstvo, da je hoja časovno konkurenčen ter na krajših razdaljah najučinkovitejši način potovanja. Čeprav sodoben življenjski slog od nas zahteva vedno večjo stopnjo mobilnosti, pa je hoja na krajših razdaljah v slovenskih naseljih še vedno najpogostejši način premikanje iz točke A v točko B. Hoja pa zaradi zmanjšanih emisij nima pozitivnega učinka le na okolje, temveč tudi na ljudi, saj z njo poskrbimo za minimalno raven fizične aktivnosti. K povečanju hoje v javnem prostoru pa pomembno vpliva tudi primerno urejena infrastruktura namenjena pešcem. Trajnostna mobilnost je dandanes ključen faktor za dobrobit planeta in življenja na njem, zato bomo v mesecu septembru slavili hojo.

Vir: tedenmobilnosti.si

Tudi Mestna občina Murska Sobota si prizadeva širiti in povečati površine za pešce ter jih urediti pešcem bolj prijazne in udobne. V preteklih letih smo tako izvedli kar nekaj investicij na tem področju, pospešeno izvajanje investicij na področju trajnostne mobilnosti, ki vključuje tudi urejanje površin za pešce, pa je predvideno tudi v prihodnje. Ne nazadnje tudi s prenovo mestnega središča povečujemo in lepšamo površine za pešce ter jim dajemo prednost pred motornimi vozili.

Program dogajanja v Murski Soboti najdete v spodnji priponki!