JN: Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota za enoto Krtek

torek, 30. December 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN11876/2014  dne 30.12.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota za enoto Krtek, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Javni razpis je odprt do 4.2.2015 do 12. ure.

Razpisno dokumentacijo nnajdete na tej povezavi.