Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v najem

petek, 24. Avgust 2012

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 64/2012 z dne 24.8.2012 objavila Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega prostora v dvorcu Rakičan. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 12.9.2012 do 11. ure.