Javno naznanilo - sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih

Objavljamo JAVNO NAZNANILO, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o možnosti sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih.

Predloge in pripombe se lahko pošlje pisno na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, in sicer v času med 22.03.2021 in 6.04.2021.

Datoteka
Javno naznanilo_sodelovanje javnosti_oppn KMG-MID 100338641
pdf (59.89 KB)
Izhodisca_oppn_KMG-MID 100338641
pdf (2.57 MB)